Neden AÇILIM?

Bugünün çocukları yarının yetişkinleri, idarecileri, anneleri, babaları, bilim adamları ve iş adamları bilinciyle;

Açılım kurumlarında öğrenciler, gelecekte kendilerinden istenecek, bilgi,beceri, deneyim ve anlayış çerçevesinde yetiştirilirler.
Bilgiyi ezberleyerek değil, deneyerek, gözlemleyerek, sorgulayarak ve üzerinde düşünerek öğrenilmesi gerektiğinin bilinci ile eğitim ve öğretim görürler.

Burada öğrenciler bireysel yeteneklerini, deneyimlerini ve kabiliyetlerini geliştirerek bir Takım çalışmasında uyumlu, verimli ve faydalı olmanın gerekliliğini yaşayarak öğrenirler.
Öğrencilerimiz akademik anlamda en iyi şekilde yetişirken sosyal alanda, kendisini bulunduğu çevreyi ve dünyayı iyi tanıyan bireyler olarak yetiştirilir. öğrencilerimiz sosyal projelere katılarak, toplum değerlerini ve özelliğini öğrenirken, ülkemizde ve dünyada iş yapabilme kabiliyetlerini geliştirirler.

Akademik sportif ve kültürel yarışmalara katılarak zorluğun ve sorunun çözüm yollarını öğrenirler.

Rekabet edebilme ve başarabilmek için bireysel kabiliyetlerin gelişmesinin, planlı ve programlı olmanın ve takım çalışmasının önemini yaşayarak öğrenirler.