Hakkımızda

Bugünün çocukları yarının yetișkinleridir diyerek; Açılım’da öğrenciler, gelecekte kendilerinden beklenen, bilgi, beceri, deneyim ve anlayıș çerçevesinde yetiștirilirler. Bilginin ezberlenerek değil, deneyerek, gözlemleyerek ve sorgulayarak öğrenilmesi gerektiğinin bilinci ile eğitim ve öğretim görürler.

Kurumlarımızda; deneyimli, dinamik ve ișini seven rehber öğretmenler ile öğrencilerimizi bulușturarak, veli, öğrenci ve öğretmen koordinasyonunu sağlıklı bir șekilde sağlıyoruz.

Alanında uzmanlașmıș İngilizce öğretim kadromuzla, özgün programlar ve etkinlikler planlıyor, öğrencilerimizin 3. yaștan bașlayarak bütüncül ve sürdürülebilir dil eğitimi ve öğretimiyle İngilizceyi yașayarak ve kullanarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Tam donanımlı laboratuvarlarda uzman kadrolarımızın gözetiminde, öğrencilerimize deneylerle edinilen bilgilerin kalıcılığını sağlıyoruz. Sınav konusunda uzmanlașmıș deneyimli ve yazar öğretmen kadrosu ile öğrencilerimizi bir araya getirerek, öğrencilerimizin LGS, TYT ve AYT gibi sınavlarda daha bașarılı olmasını sağlıyoruz.

 Açılım’da öğrenciler bireysel yetenek, deneyim ve kabiliyetlerini geliștirmenin yanında takım çalıșmalarında da uyumlu, verimli ve faydalı olmanın gerekliliğini yașayarak öğrenirler.
Öğrencilerimiz ülkemizde ve dünyada iș yapabilme kabiliyeti kazanabilmesi için hazırladığımız eğitim programları ile sadece üniversiteye değil hayata da hazırlanırlar.

Gelecek ve bașarı için AÇILIM.