Kurucumuz

Kurucumuz Sayın Sakup Doğan, Mehmet Rüștü Uzel Kimya Meslek Lise’si, ODTÜ Kimya bölümü lisans eğitimi ve yine aynı üniversitede “Anilinin Elektroliz Yöntemi ile Polikarbon Üzerinde Polimerleștirerek Yarı İletken Maddeler Üretimi” üzerine çalıșmalar yaparak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

1987 yılından itibaren Ankara, Kırıkkale, Çorum gibi illerde birçok okul ve dershanede kimya öğretmenliği yapan ve eğitim alanında saygın bir yer kazanan kurucumuz daha sonra kendisi gibi eğitimci olan arkadașlarıyla beraber kendi eğitim kurumunu kurdu.

Eğitimin sadece öğrencilerle sınırlı olmadığı görüșüne sahip olan kurucumuz içinde bulunduğu kurumlarda öğretmen akademileri kurarak pek çok öğretmenin eğitim sektörüne kazandırılmasını sağladı.

Eğitim ve öğretimdeki 36 yıllık deneyim ve tecrübesi ile AÇILIM Kolejinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.