13 Ağustos 2022 Cumartesi saat 10:00’da yapılacak olan Grup Belirleme Sınavı konuları, sınav süreleri ve sınavdan çıkılabilecek süreler aşağıda verilmiştir. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

5. SINIFLAR

Sınavda toplam 75 soru sorulacaktır ve süresi 120 dakikadır. 75. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRMetnin ana fikri/ana duygusunu belirler.1
TÜRBüyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.2
TÜRPekiştirmeli sözcükleri doğru yazar.3
TÜRDeyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar.4
TÜRKısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar.5
TÜRYönergeleri kavrar.6
TÜRMedya metinlerini değerlendirir.7
TÜRBüyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.8
TÜRSayıları doğru yazar.9
TÜROkuduğu metnin konusunu belirler.10
TÜROkuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.11
TÜROkuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.12
TÜROkudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.13
TÜROkuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler.14
TÜRHikâye edici metin yazar.15
FENYaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini fark eder.1
FENMaddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır.2
FENDünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar.3
FENBasit elektrik devresini oluşturan devre elemanlarını işlevleri ile tanır.4
FENGeçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır.5
FENMıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder.6
FENIşık kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir.7
FENBeş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar.8
FENAydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından önemini tartışır.9
FENGeçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır.10
FENAlkol ve sigara kullanımının insan sağlığına olan olumsuz etkilerinin farkına varır.11
FENYer kabuğunun kara tabakasının kayaçlardan oluştuğunu belirtir.12
FENCanlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar.13
FENSu ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğu çıkarımını yapar.14
FENGünlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçer.15
MATÜçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşeleri isimlendirir.1
MATŞekillerin alanlarının, bu alanı kaplayan birimkarelerin sayısı olduğunu belirler.2
MATDoğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.3
MATPaydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.4
MATKare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar.5
MATÜç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.6
MATDoğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.7
MAT5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümler.8
MATDoğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.9
MAT10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.10
MATKesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.11
MATİzometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluşturur.12
MATSon üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.13
MATVerilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.14
MATLitre ve mililitreyi miktar belirtmek için bir arada kullanır.15
SOSAilesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.1
SOSBireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır2
SOSResmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.3
SOSÇevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.4
SOSÇevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.5
SOSSorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler.6
SOSÇevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır.7
SOSYaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.8
SOSYaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.9
SOSKendine ait örnek bir bütçe oluşturur.10
SOSFarklı ülkelere ait kültürel unsurlarla ülkemizin sahip olduğu kültürel unsurları karşılaştırır.11
SOSKullandığı teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır.12
SOSDünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.13
SOSÇocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.14
SOSÜlkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.15
DİNBireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder.1
DİNHz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler.2
DİNİslam’ın şartlarını söyler.3
DİNHz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler.4
DİNİslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir.5
İNGExpressing likes and dislikes1
İNGExpressing basic needs and feelings2
İNGMaking simple inquiries3
İNGMaking inquiries4
İNGExpressing basic needs5
İNGDescribing people6
İNGNaming numbers7
İNGTalking about locations8
İNGExpressing ability and inability9
İNGTalking about daily routines10

6. SINIFLAR

Sınavda toplam 90 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 90. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRMetinle ilgili sorulara cevap verir.1
TÜRMetinle ilgili sorulara cevap verir.2
TÜRMetinle ilgili sorulara cevap verir.3
TÜRYazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.4
TÜRGörsellerle ilgili soruları cevaplar.5
TÜRBilgilendirici metin yazar.6
TÜRDeyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.7
TÜRBağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.8
TÜRMetinle ilgili sorular sorar.9
TÜRKelimelerin eş anlamlılarını bulur.10
TÜROkudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.11
TÜROkudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.12
TÜRMetni yorumlar.13
TÜRMetindeki söz sanatlarını tespit eder.14
TÜRYapım ekinin işlevlerini açıklar.15
TÜRSayıları doğru yazar.16
TÜRYazdıklarını düzenler.17
TÜRGörsellerle ilgili soruları cevaplar.18
TÜRMetin türlerini ayırt eder.19
TÜRBilgilendirici metin yazar.20
FENIsı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.1
FENAy’ın evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar.2
FENBiyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.3
FENBir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.4
FENMaddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.5
FENSürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder.6
FENMaddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır.7
FENÇizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.8
FENYaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler.9
FENCanlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.10
FENKuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.11
FENCanlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.12
FENBir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir.13
FENDoğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar.14
FENIşığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar.15
FENÇizdiği elektrik devresinin şemasını kurar.16
FENIşığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir.17
FENGüneş’in özelliklerini açıklar.18
FENDoğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar.19
FENİnsan ve çevre arasındaki etkileşimin önemini ifade eder.20
MATEn çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1
MATBir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 2
MATKesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 3
MATÜçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 4
MATOndalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 5
MATÇarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur. 6
MATPaydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7
MATKuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 8
MATBir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. 9
MATOndalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 10
MATDikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 11
MATBir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler. 12
MATBölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 13
MATBir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 14
MATÜçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. 15
MATTam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. 16
MATBir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 17
MATSıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer. 18
MATDikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 19
MATDoğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. 20
SOSYaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir.1
SOSHaritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.2
SOSBireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir.3
SOSYaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır.4
SOSTemel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.5
SOSYaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.6
SOSSahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.7
SOSBuluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.8
SOSÇocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.9
SOSHaritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.10
İNGMaking/accepting/refusing simple suggestions1
İNGMaking simple suggestions2
İNGDescribing what people do regularly3
İNGAsking for and giving directions4
İNGUnderstanding short texts5
İNGExpressing likes and dislikes6
İNGMaking simple inquiries7
İNGMaking simple inquiries8
İNGUnderstanding short texts9
İNGMaking/accepting/refusing simple sugestions10
DİNHz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.1
DİNEdebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur. / Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.2
DİNAllah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.3
DİNEvrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. / Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir. / Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.”4
DİNİletişim ve konuşma adabına uygun davranır.5
DİNDuanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.6
DİNHz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.7
DİNRamazan ayı ve orucun önemini fark eder.8
DİNSelamlaşma adabına riayet eder. / İletişim ve konuşma adabına uygun davranır. / Sofra adabına riayet eder.9
DİNHz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.10

7. SINIFLAR

Sınavda toplam 90 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 90. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRYazdıklarını düzenler.1
TÜRİsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.2
TÜRMetnin içeriğini yorumlar.3
TÜRMetnin içeriğini yorumlar.4
TÜRİsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.5
TÜREdat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.6
TÜRMetnin içeriğini yorumlar.7
TÜRZamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.8
TÜRGörsellerle ilgili soruları cevaplar.9
TÜRBilgilendirici metin yazar.10
TÜRDeyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.11
TÜRGörsellerle ilgili soruları cevaplar.12
TÜRMetindeki söz sanatlarını tespit eder.13
TÜRMetnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.14
TÜRYazdıklarını düzenler.15
TÜRBağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.16
TÜRMetni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.17
TÜRMetinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.18
TÜRMetnin içeriğini yorumlar.19
TÜRÇekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.20
MATKümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 1
MATİşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar 2
MATAynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.3
MATÇapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 4
MATAsal sayıları özellikleriyle belirler.5
MATKesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 6
MATTam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.7
MATOndalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. 8
MATOndalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.9
MATDikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 10
MATKomşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 11
MATDoğal sayıların asal çarpanlarını belirler 12
MATSıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer. 13
MATBasit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.14
MATİki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 15
MATDikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar. 16
MATKesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 17
MATAlan ile ilgili problemleri çözer. 18
MATAlan ile ilgili problemleri çözer. 19
MATBir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 20
FENBirbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır.1
FENTasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.2
FENTasarladığı elektrik devresini kullanarak maddeleri, elektriği iletme durumlarına göre sınıflandırır.3
FENDuyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.4
FENGüneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.5
FENDuyu organlarına ait yapıları model üzerinde göstererek açıklar.6
FENHâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır.7
FENSinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.8
FENBoşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler.9
FENDengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek karşılaştırır.10
FENBesinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar.11
FENSinir sistemini, merkezî ve çevresel sinir sisteminin görevlerini model üzerinde açıklar.12
FENOrgan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.13
FENBinalarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerini belirler.14
FENSesin yayılmasını önlemeye yönelik tahminlerde bulunur ve tahminlerini test eder.15
FENSesin farklı ortamlardaki süratini karşılaştırır.16
FENÇocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.17
FENYol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.18
FENBir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder.19
FENBir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler.20
SOSÜlkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini analiz eder.1
SOSDünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.2
SOSTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.3
SOSYönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.4
SOSTürklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.5
SOSÜlkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.6
SOSBilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.7
SOSÜlkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.8
SOSTürkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak hak ve sorumluluklarının anayasal güvence altında olduğunu açıklar.9
SOSSosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir.10
İNGExpressing likes and dislikes1
İNGDescribing what people do regularly2
İNGExpressing emotions3
İNGMaking simple inquiries4
İNGStating personal opinions5
İNGDescribing what people are doing now6
İNGTalking about occupations7
İNGTalking about locations of things and people8
İNGTalking about the protection of the environment9
İNGMaking simple inquiries10
DİNİslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir.1
DİNHz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke Dönemini değerlendirir.2
DİNİslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar.3
DİNPeygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.4
DİNMedine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler.5
DİNNasr suresini okur, anlamını söyler.6
DİNFil suresini okur, anlamını söyler.7
DİNNamazın kılınışına örnekler verir.8
DİNHz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medine Dönemini değerlendirir.9
DİNVahyin gönderiliş amacını araştırır.10

8. SINIFLAR

Sınavda toplam 90 soru sorulacaktır ve süresi 135 dakikadır. 100. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRMetinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.1
TÜRMetindeki yardımcı fikirleri belirler.2
TÜRBilgilendirici metin yazar.3
TÜRMetindeki anlatım biçimlerini belirler.4
TÜRGörsellerle ilgili soruları cevaplar.5
TÜRMetindeki söz sanatlarını tespit eder.6
TÜRÇekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. / Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.7
TÜRFiillerin anlam özelliklerini fark eder.8
TÜRZarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.9
TÜRBasit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.10
TÜRYazdıklarını düzenler.11
TÜRYazdıklarını düzenler.12
TÜRBağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.13
TÜRMetnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.14
TÜRYazdıklarını düzenler.15
TÜRGrafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.16
TÜROkudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.17
TÜREk fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.18
TÜRMetin türlerini ayırt eder.19
TÜRMetnin içeriğini yorumlar.20
MATRasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
MATRasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2
MATRasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 3
MATYüzde ile ilgili problemleri çözer.4
MATİki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 5
MATTam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 6
MATCebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 7
MATCebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 8
MATBirbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 9
MATTam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 10
MATDoğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 11
MATBirinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 12
MATÇokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. 13
MATYüzde ile ilgili problemleri çözer.14
MATBirinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 15
MATAlan ile ilgili problemleri çözer. 16
MATÇemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 17
MATBir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 18
MATBir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.19
MATÜç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 20
FENYıldız kavramını açıklar.  Evren kavramını açıklar.1
FENMerceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.2
FENAmpullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.3
FENBitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.4
FENSürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.5
FENElektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar.6
FENPeriyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım alanlarını ifade eder.7
FENİnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.8
FENKütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır.9
FENKinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.10
FENBitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.11
FENAmpullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.12
FENMayozun canlılar için önemini açıklar.13
FENOrtam değiştiren ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.14
FENÇözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler.15
FENIşığın madde ile etkileşimi sonucunda madde tarafından soğurulabileceğini keşfeder.16
FENKarışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.17
FENHayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır.18
FENAyna çeşitlerini gözlemleyerek kullanım alanlarına örnekler verir.19
FENKarışımların ayrılması için kullanılabilecek yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.20
SOSTürkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.1
SOSTürkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.2
SOSİletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.3
SOSTürk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır4
SOSXV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.5
SOSÖzgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.6
SOSOsmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.7
SOSTürkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir.8
SOSMedyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.9
SOSOsmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.10
İNGMaking simple comparisons1
İNGMaking simple inquiries2
İNGGiving explanations/reasons3
İNGDescribing what people do regularly4
İNGExpressing obligation5
İNGMaking simple inquiries6
İNGMaking predictions7
İNGTalking about past events8
İNGTalking about routines and daily activities9
İNGDescribing characters/people10
DİNVarlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.1
DİNDünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.2
DİNHz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.3
DİNVarlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.4
DİNMelekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.5
DİNNâs suresini okur, anlamını söyler.6
DİNHaccın yapılışını özetler.7
DİNHaccın yapılışını özetler.8
DİNHaccın yapılışını özetler.9
DİNTutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.10

9. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 120 dakikadır. 90. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATISORU SAYISI
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI2
CÜMLEDE ANLAM3
CÜMLENİN ÖGELERİ1
FİİLİMSİLER1
GÖRSEL YORUMLAMA2
KELİME VE KELİME GRUPLARINDA ANLAM2
NOKTALAMA İŞARETLERİ1
YAZIM KURALLARI1
SÖZ SANATLARI1
PARÇADA ANLAM6
TARİH 
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR3
MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR4
MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM3
COĞRAFYA 
TÜRKİYE’NİN İKLİMİ1
DÜNYA’DAKİ İKLİM TİPLERİ1
TÜRKİYE’NİN YER ALTI VE YER ÜSTÜ KAYNAKLARI1
COĞRAFİ KONUM, PARALEL VE MERİDYENLER2
TÜRKİYE’DE EKONOMİK FAALİYETLER1
HARİTA BİLGİSİ2
GÖÇÜN NEDENLERİ VE SONUÇLARI2
MATEMATİK 
BASİT OLAYLARIN OLASIĞI2
CEBİRSEL İFADELER3
ÇARPANLAR VE KATLAR2
KAREKÖKLÜ SAYILARLA İŞLEMLER3
ÜSLÜ İFADELER5
VERİ ANALİZİ-GRAFİKLER2
SAYILAR3
FİZİK 
ASİTLER VE BAZLAR1
BASINÇ2
BASİT MAKİNELER3
DNA VE GENETİK KOD8
ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ1
MEVSİMLER VE İKLİM2
KİMYASAL TEPKİMELER2
PERİYODİK SİSTEM1

10. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 120 dakikadır. 90. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATISORU SAYISI
EDEBİ SANATLAR2
HİKAYE5
MASAL2
EDEBİYATA GİRİŞ1
İSİM  1
EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM2
METİNLERİ SINIFLANDIRMA1
SIFAT2
ŞİİR2
YAZIM KURALLARI ve NOKTALAMA İŞARETLERİ2
TARİH 
TARİH VE ZAMAN3
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ5
ORTAÇAĞDA DÜNYA2
COĞRAFYA 
HARİTA BİLGİSİ3
COĞRAFYANIN KONULARI VE BÖLÜMLENMESİ1
DOĞA VE İNSAN1
TÜRKİYENİN COĞRAFİ KONUMU1
COĞRAFİ KONUM4
MATEMATİK 
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER5
KÜMELER7
ÜSLÜ İFADELER2
KÖKLÜ İFADELER2
MANTIK1
TEMEL KAVRAMLAR2
MUTLAK DEĞER1
FİZİK 
MADDE VE ÖZELLİKLERİ4
HAREKET VE KUVVET2
İŞ GÜÇ ENERJİ1
KİMYA 
ATOMUN YAPISI1
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM3
KİMYASAL TÜRLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER  2
KİMYA UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ1
BİYOLOJİ 
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ1
DNA1
ENZİMLER1
HÜCRE1
KARBONHİDRAT, LİPİT VE PROTEİNLER1
SUYUN CANLILAR İÇİN ÖNEMİ1

11. SINIFLAR

Sınavda toplam 80 soru sorulacaktır ve süresi 120 dakikadır. 90. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATISORU SAYISI
HİKAYE5
DESTAN3
DİVAN6
FİİLİMSİ3
GEÇİŞ DÖNEMİ1
İSİM TAMLAMALARI1
YAZIM NOKTALAMA1
TARİH 
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ2
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ3
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ2
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER1
COĞRAFYA 
DIŞ KUVVETLER5
TEKTONİK OLAYLAR1
KAYAÇLAR1
YER ŞEKİLLERİ1
FELSEFE 
FELSEFİ DÜŞÜNCENİN ÖZELLİKLERİ1
VARLIK FELSEFESİ1
BİLGİ FELSEFESİ1
FELSEFİ DÜŞÜNME1
MATEMATİK 
BİNOM AÇILIMI1
POLİNOM6
FONKSİYONLAR7
KOMBİNASYON3
OLASILIK1
RASYONEL SAYILAR1
PERMUTASYON1
FİZİK 
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ4
ELEKTRİK3
KİMYA 
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI 2
MOL KAVRAMI2
KARIŞIMLAR2
KİMYASAL TEPKİMELER 1
BİYOLOJİ 
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME2
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME2
KAN GRUPLARI1
SOYAĞACI1

12. SINIFLAR

Sınavda toplam 12 soru sorulacaktır ve süresi 160 dakikadır. 12. Dakikadan sonra çıkılabilir.

TÜRKÇE SORU SAYISI
SÖCÜKTE ANLAM11
CÜMLEDE ANLAM 2
DİYALOG YORUMLAMA1
DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI2
PARAGRAFTA ANLAM16
PARAGRAF ANA DÜŞÜNCE/YARDIMCI DÜŞÜNCE8
TARİH 
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ6
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI9
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ2
COĞRAFYA 
BİYOÇEŞİTLİLİK1
DOĞAL KAYNAKLAR VE ÜLKENİN GELİŞİMİ1
İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ1
MADDE DÖNGÜLERİ1
ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI1
TARIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER1
TÜRK-İSLAM ŞEHİRLERİ1
TÜRKİYE DE HAYVANCILIK1
TÜRKİYE DE SANAYİ KURULUŞLARI1
TÜRKİYE DE ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI1
TÜRKİYE DE TARIM1
TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER1
TÜRKİYEDE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI2
FELSEFE 
İLK ÇAĞ FELSEFESİ1
VARLIK FELSEFESİ2
BİLGİ FELSEFESİ1
AHLAK FELSEFESİ1
SİYASET FELSEFESİ1
ORTAÇAĞ FELSEFESİ2
İSLAM FELSEFESİ1
MATEMATİK 
2.DERECEDEN DENKLEMLER8
DOĞRUNUN ANALİTİĞİ7
EŞİTSİZLİKLER2
FONKSİYONLAR3
PARABOL7
TRİGONOMETRİ13
FİZİK 
VEKTÖR-KUVVET1
HAREKET1
İTME VE MOMENTUM1
İŞ GÜÇ ENERJİ1
DENGE-TORK1
AĞIRLIK MERKEZİ1
ELEKTRİK-ELEKTROSTATİK5
PARALEL LEVHALAR 1
SIĞAÇLAR2
KİMYA 
MODERN ATOM KURAMI1
PERİYODİK TABLO VE ÖZELLİKLERİ1
GAZLAR3
SIVI ÇÖZELTİLER6
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ2
BİYOLOJİ 
DOLAŞIM SİSTEMİ3
DUYU ORGANLARI2
ENDOKRİN SİSTEM1
HAREKET SİSTEMİ2
LENF DOLAŞIMI1
SİNDİRİM  SİSTEMİ4